HEYSBROECK HAACHT

Wedstrijdreglement Heysbroeck 2017

Algemene regels:

 • Iedere deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van het reglement en dit na te leven.
 • In geval van betwistingen, overtredingen en onregelmatigheden dient het bestuur onmiddellijk te worden ingelicht. Het bestuur zal de situatie evalueren en zal indien nodig een gepaste sanctie treffen.
 • Het bestuur kan voor, tijdens en na de wedstrijd controles uitvoeren op het aanwezige materiaal, aas en voeder. Wanneer de aanwezigheid van onreglementair voeder, aas of vismateriaal wordt vastgesteld kan uitsluiting van de wedstrijd volgen en dient de visplaats onmiddellijk te worden verlaten.
 • De visplaats dient proper te worden achtergelaten en afval dient in de vuilnisbakken te worden gedeponeerd.
 • Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen en diefstal

Inschrijven:

 • Men dient zich tenminste 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd te hebben ingeschreven.

 

Voederen:

 • Voederen/vissen wordt toegestaan na het eerste fluitsignaal van de reeks.
 • Maden (maximum 1.5 l en uitsluitend witte maden) , maïs en korrels (uitsluitend korrels aangekocht in kantine Heysbroeck op de wedstrijddag) zijn toegestaan.
 • Korrels dienen in hun oorspronkelijke vorm en droog te worden gebruikt. (Korrels mogen niet worden bevochtigd met als doel de oorspronkelijke vorm/ structuur te wijzigen.)
 • Bij het voortijdig beëindigen van een wedstrijd is het niet toegestaan het resterende voeder in het water te gooien.
 • Er wordt steeds vanaf de eigen visplaats gevoederd op een wijze waarbij de buren niet gehinderd worden.

Vissen:

 • Vissen/voederen wordt toegestaan na het eerste fluitsignaal van de reeks.
 • De maximum toegestane hengellengte bedraagt 9,50 meter.
 • De draadlengte mag maximum 4 meter bedragen gemeten vanaf top tot haak.
 • Elastiek toegestaan in de eerste 2 delen.
 • Kantvissen is toegestaan. Buren mogen evenwel niet worden gehinderd.
 • Maximum lijndikte: 22 mm
 • Maximum haakgrootte : maat 12
 • Het gebruik van schuiflood is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om gericht te vissen in de bovenste waterlagen (“bovenop” of “halfwater”) ongeacht de wijze waarop dit gebeurt : Dit wil onder meer zeggen dat men steeds een aangepaste visdiepte dient te hanteren, dat alle verhoudingen in acht genomen het lood zich niet op een abnormale lengte van de haak mag bevinden en dat ten aanzien van de omstandigheden abnormaal hoge inwerpfrequenties niet worden getolereerd.

 

 • Vissen met aan het oppervlak drijvend aas is niet toegestaan.
 • Het gebruik van deegwaren, brood, kunstaas (bijvoorbeeld maïs-, maden- en pellet-imitaties e.a.) in elk mogelijke vorm is niet toegestaan.
 • Tijdens het drillen van de vis mogen de buren niet gehinderd worden.
 • Onopzettelijk vals gehaakte (gedregde) vis telt mee.
 • Gelande vis die niet rechtstreeks met de eigen haak werd gehaakt dient onmiddellijk te worden teruggezet.
 • Vis dient geschept te worden vanaf de eigen visplaats.
 • De gevangen vis dient met zorg te worden behandeld; dwz met de blote hand worden vastgenomen (NIET achter de kieuwen) en met de kop eerst in het leefnet worden geplaatst.
 • Het vangen van een zilverkarper, paling, snoek of snoekbaars dient gemeld te worden aan het bestuur.  Na bevestiging dient het gevangen exemplaar onmiddellijk te worden teruggezet en wordt er hiervoor 2kg op de wedstrijdfiche genoteerd.
 • Het tweede fluitsignaal tijdens een reeks geeft aan dat er nog 5 minuten gevist mag worden
 • Vis die na het tweede fluitsignaal wordt gehaakt mag nog worden geland na het derde fluitsignaal
 • Het derde fluitsignaal geeft het einde van de reeks aan.

 

Wegen:

 • Na het vissen dienen de pinnen verwijderd te worden van de leefnetten.
 • Iedere visser (of minstens 1 lid van een koppel of trio) haalt zijn netten uit het water en ledigt deze in het weegnet.
 • Maximum 20 kg vis per leefnet is toegestaan. Gewichten per leefnet tussen 20 kg en 25 kg worden herleid naar 20 kg. Gewichten per leefnet boven 25 kg worden herleid naar 0 kg.