HOF TEN EIKEN RUMST

Wedstrijd Reglement HTE 2016
1. Max. hengellengte stok + draad 14,50m. Rek toegelaten:. Haak van 12 of meer.
2. Leefnetten + pinnen zijn van de club. bij de weeg moeten de pinnen aan de net bevestigd blijven.
3. Leefnetten blijven tot aan de weeg in het water max. 15 kg per leefnet. ( 18 kg = 0 kg ) Karper wordt in een andere leefnet geplaatst.
4. Schepnet Verplicht.
5. Aan de haak is alles toegelaten. Men mag max. 200 gr aangemaakte bol in bezit hebben. max. grote bol voor aan de haak = 10 cent.
6. Voederen max. 1 l witte maden + 400 gr mais. Bijkomende 2 uur 0,5 l witte maden extra toegelaten.
7. er mag enkel met korrel van de club gevoederd worden dit mag over de ganse wedstrijd vanaf het fluitsignaal. De overschot van de korrel wordt na de wedstrijd in de vijver gevoederd. ( Lege dozen van korrel + zout in leveren in de chalet )
8. De Visser moet op de nr. zitten door de loting bepaalde plaats , bij koppel vissen bak aan bak links of rechts van de nr. Recht vooruit vissen verplicht, 1 m links of rechts uitwijken mag.
9. Alle levende vis aan de haak tellen ook gedregde; onthaken moet in de emmer gebeuren.(enkel bij steur niet) De vis met kop omlaag in de leefnetten zetten. Geen netten of emmers ledigden tijdens de wedstrijd. het is verboden vis mee te nemen of te doden. Na de wedstrijd emmers ledigen op de kant.
10. Bij gelijke gewichten telt de laagste nr, men dient 1 uur voor de wedstrijd ingeschreven te zijn. De ingeschrevenen zijn verplicht hun inleg te betalen.
11. Verdeling van de prijzen = 1 op 2.
12. Het wegen gebeurd door de sportleider + 3 deelnemers. Klachten tijdens de wedstrijd moeten schriftelijk worden ingediend bij het bestuur, ten laatste 30 min na de wedstrijd.
13. Sancties: bij overtredingen of wanneer men op de verkeerd nr zit wordt men onderaan de lijst geplaatst.
14. De wedstrijd Start en eindigt met een fluitsignaal.
15. Afval dient gedeponeerd te worden in de vuilnisbakken rond de visvijver. denk ook aan het leven van de andere dieren in de natuur.
16. Enkel op of tegen de bodem vissen is toegelaten. Verboden half water of boven op te vissen.
17. Voor de wedstrijd is er een trekking van 3 nr’s voor eventuele controle op de toegelaten hoeveelheden.
18. Het is verboden tijdens het vissen een visser te helpen. Uitzondering wordt gemaakt voor gehandicapten en juniors en dit alleen door een deelnemende visser. Helpen bij het scheppen van de vis mag enkel bij een uitzonderlijke vangst, en ook enkel door een deelnemende visser.
19. Eindklassering van een criterium gebeurt of basis van de punten, bij gelijke punten telt het hoogste gewicht.
20. Nascheppen is verboden, tijdens het onthaken geen handdoek gebruiken.
21. Het vissen met gevlochten draad is verboden.
22. Sportleider beslist bij eventuele interpretatie.
23. Er wordt automatisch koppel gevist bij inter-clubs, er kan enkel als koppel worden ingeschreven. Alleen vissen kan enkel wanneer het onpaar uitkomt.
24. Vanaf 29 vissers wordt het met een open of trofee wedstrijd met max. 8 m visstok en enkel gevist.
25. Steur + kleur koi dient men onmiddellijk terug te zetten hiervoor wordt 2 kg aan gerekend.
26. Tijdens de weeg moet iedere visser op zijn visplaats aanwezig zijn. Daarna hangt hij zijn netten op de voorziene plaats open.
27. Cuppen boven water wordt alleen toegelaten tijdens de promotiewedstrijden en het herfst criterium. Van 19 maart tot 9 oktober is het verboden.
28. Vissen naar de hoeken is toegelaten tot max.28 vissers aan de vijver, vanaf 29 vissers is het verboden, enkel op de volgende nr’s 1 – 12 – 13 – 20 – 21 – 31 – 32 – 33 mag men max. 6m naar de hoek vissen.