PARKVISSERS MECHELEN

1. De inleg = 4,00 € per visser bom inbegrepen.

2. Inschrijven kan op de dag van de wedstrijd tot 30 minuten voor de trekking van de plaatsnummers

3. De Plaatstrekking gebeurt door een afgevaardigde van de bezoekende club bij interclubwedstrijden of door één van de aanwezige vissers bij clubwedstrijden. Bij de trekking zal steeds de volgorde van de inschrijvingslijst gevolgd worden De plaatstrekking zal gebeuren in het Vrijbroekhof (aan speeltuin) om 11u00 zowel voor de grote put als voor het voorvaartje,. De visuren zijn van 12u00 – 14u00 en van 14u30 – 16u30, Er is een pauze van 30 min. De prijsuitreiking gebeurd in het Vrijbroekhof – Stuivenbergbaan 87 – 2800 Mechelen. Plaatsnummer 1 op de Grote put wordt steeds zo kort mogelijk tegen het voorvaartje gelegd.

4. Hengellengte = 9,50 m Draadlengte vrij

5. Elastiek in het topeind is toegelaten

6. Het is verboden om met de eerste 2 delen van de hengel onder water te vissen.

7. Voeder: CUPPEN VERBODEN op grote put – CUPPEN TOEGELATEN op voorvaartje

Bij koppelwedstrijden worden dezelfde hoeveelheden gehanteerd per koppel

Bij koppelwedstrijden worden dezelfde hoeveelheden gehanteerd per koppel Alleen de korrels van de club mogen gebruikt worden om te voederen, deze kunnen aangekocht worden aan de prijs van 0,50 € per portie. Soms zijn er afwijkingen mogelijk, raadpleeg daarom de inschrijvinglijst. Deze beperkingen van het voederen moeten strikt nageleefd worden, er zullen elke wedstrijd controles uitgevoerd worden.

8. Haakaas: aan de haak is alles toegelaten behalve gekleurde maden en aasvisjes.

9. Signalen: Met voeder Zonder voeder 1ste → Aanvang wedstrijd vissen en voederen 1ste → Aanvang wedstrijd vissen 2de → Einde zwaar voederen, enkel nog priezen 2de → Nog 5 min. te vissen 3de → Nog 5 min. te vissen, niet meer priezen 3de → Einde wedstrijd ↙ 4de → Einde wedstrijd → Vis aan de lijn mag nog gevangen worden.

10. Leefnetten: Verplicht 2 leefnetten te gebruiken en de vis evenredig te verdelen over de 2 leefnetten Maximum 15 kg per leefnet – tussen 15 & 20 kg = 15 kg – meer dan 20 kg = 0 kg Alle vis in 1 leefnet = 0 kg. Bij koppelwedstrijden 4 leefnetten verplicht. OPGELET HET REGLEMENT HIEROMTREND ZAL STRIKT TOEGEPAST WORDEN

11. Het is verplicht van de gevangen vis te onthaken in een emmer water.

12. Een toevallig of niet opzettelijk gedregde vis wordt meegeteld als gevangen.

13. Snoek en snoekbaars telllen niet mee, moeten onmiddellijk teruggezet worden, steur telt wel mee, onmiddellijk terugzetten, melden aan visser naast U, men krijgt hiervoor 5 Kg extra

14. Iedere visser haalt zijn eigen leefnet uit het water bij de weging. Men blijft bij het leefnet tot na de weging, anders worden er geen klachten aanvaard aangaande de weging van de gevangen vis.

15. Voor de weging komt enkel de gevangen en levende vis in aanmerking.

16. Om in aanmerking te komen voor een prijs moet men de wedstrijd meegevist hebben en moet alle gevangen vis gewogen worden.

17. Het reglement van het Provinciaal groendomein “Vrijbroek” is eveneens van toepassing.

18. Iedere deelnemer aan de wedstrijd wordt geacht bovenstaand reglement te kennen en er zich aan te houden. Elke club is verantwoordelijk voor zijn eigen leden.

19. Voor elke overtreding tegen dit reglement zal door de wedstrijdleiding van de “De Parkvissers” de gepaste sanctie worden opgelegd. Over inbreuken, die in dit reglement niet voorzien zijn, oordeelt de raad van bestuur “De Parkvissers”.

20. Klachten dienen ten laatste 30 minuten na het eindsignaal ingediend te worden, maar beter nog tijdens het vaststellen van de feiten.

21. Ruim na de wedstrijd uw plaats op en laat geen afval of visdraad rondslingeren. De leden van de raad van bestuur van “De Parkvissers” wensen u nog veel visplezier. ‼ ‼
Koninklijke Maatschappij “De Parkvissers” vzw Samengevat wedstrijdreglement 2017
!! !!
Met voeder MV :
Zonder voeder ZV :
max 1 liter levend aas (casters en maden inbegrepen) VERS DE VASE, TUBIFEX EN KNIPPIEREN VERBODEN, 5L natgemaakt voeder, korrels van de club en 250 gr granen
max 1 liter levend aas (casters en maden inbegrepen)VERS DE VASE, TUBIFEX EN KNIPPIEREN VERBODEN, korrels van de club en 250 gr granen.